سرفصل اتوکد 1 و 2

مباحث اتوکد معماري I
مدت زمان ارائه مخفف دستورها محيط کاري اتوکد توانایی دانشجو بعد از اتمام مباحث
عادي فشرده
1:00 2:30 آشنايي با محيط کاري اتوکد در پایان مبحث دانشجو قادر به آشنایی کامل با محیط کاری اتوکد
استفاده از خط فرمان
CTRL+S ذخيره کردن فضاي کاري
CTRL+N شروع کار با اتوکد
بازکردن و ذخيره نمودن يک ترسيم
معرفي سيستم مختصات
     
1:30 رسم و ويرايش اشياء اوليه در پایان مبحث دانشجو قادر به ترسیم اولیه و ویرایش آن می شود
L ترسيم خط در سيستم LINE
F گرد کردن گوشه ها (1) FILLET
TR Trim قطع كردن يا بريدن
EX Extend رساندن يا گسترده كردن
C ترسيم دايره CIRCLE
REC ترسيم مستطيل RECTANGLE
E پاك كردن ERASE
A رسم کمان ARC
O کپي کردن اشيا با استفاده از فرمان Offset
DIV کاربرد نقطه در تقسيم اشکال Divide
1:15 2:30 انتخاب و ويرايش اشيا در پایان مبحث دانشجو قادر به ترسیم نقشه های پیچیده و ویرایش آن می شود و همچنین با هاشور های مختلف جنسیت را در نقشه نشان دهد.
M حذف و جابجا کردن اشيا MOVE
CTRL+A دستورات اوليه انتخاب اشيا
CO کپي کردن اشيا با استفاده از فرمان Copy
POL ترسيم چند ضلعي منتظم (Polygon)
MI قرينه يابي MIRROR
RO چرخاندن اشيا ROTATE
1:15 CH پخ زدن گوشه ها Chamfer
PL ايجاد چند خطي (Pline)
PO ترسيم نقطه POINT
DS Osnap
توليد ابر Revcloud
F گرد کردن گوشه ها (2)FILLET
J اتصال اشياي هم راستا JOIN
H هاشورزني ناحيه اي از ترسيم HATCH
AL ALIGNجابه جايي وچرخاندن همزمان
S Stretch كش آوردن
X متلاشي نمودن اشيا EXPLODE
PO نقطهPOINT
SC مقياس دهي به اشيا SCALE
         
1:15 2:30 کاربرد Snap در نقطه يابي در پایان مبحث دانشجو قادر به مشخص کردن نقاط میانبردی روی ترسیمات می شود
OS معرفي و انتخاب ابزار Snap
Z A بزرگنمايي و تغييرنماي جاري
Z D فرمان Zoom Dynamic
Z O ساير گزينه هاي فرمان Zoom
P جابجا کردن نماي جاري View PAN
     
كليد هاي مهم در پایان مبحث دانشجو قادر به استفاده از کلید های میانبر می شود.
CTRL+C كپي كردن موضوعات
CTRL+SHIFT+C كپي كردن موضوعات بر اساس نقطه مبنا
     
خواص اشيا در پایان مبحث دانشجو قادر به استفاده از دستورهایی میشود که بتواند اطلاعات اشیا یا موضوعات را به دست آورد مثل مساحت مختصات و...
1:15 LI معرفي خواص اشيا LISTبراي گرفتن مشخصات مثل مساحت area
MO PROPERTIES
تعيين رنگ اشيا COLOR CONTOROL
  تعيين نوع خط LINE TYPE CONTROL
تعيين مقياس ، وزن و ضخامت خط LINE Weight control
MA يکسان نمودن خواص اشيا MATCHPROP
     
کار با لايه هاLayer در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید و به کار گیری لایه ها در ترسیم می شود
LA توليد لايه ها و تنظيم خواص آنها
تعيين لايه جاري و حذف لايه ها
تنظيم خواص اشيا با لايه جاري
    پنهان کردن اشيا در صفحه نمايش
         
1:15 2:30 فرمانهاي توليد و ويرايش متن در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید متن می شود
T متنهاي تک سطري
KATEB معرفي كاتب
     
اندازه گذاري اجزاي ترسيم در پایان مبحث دانشجو قادر به اندازه گذاری ترسیمات می شود.
D معرفي ويژگي هاي اندازه گذاري
DI اندازه گيري خطوطDIST
DCO اندازه گذاري پويا DIMCONTINUE
DAL اندازه گذاري خطي و مورب DIMALIGNED
1:15 LI براي گرفتن مشخصات LIST
DRA اندازه گذاري دايره وکمان Dimradius
DAN اندازه گذاري زاويه اي Dimangular
ترسيم بر اساس مختصات
     
print در پایان مبحث دانشجو قادر به پرینت انواع نقشه می شود.
CTRL+P آماده سازي نقشه براي پرينت
     
برطرف کردن اشکالات  
مباحث اتوکد تكميلي معماري
مدت زمان ارائه نتايج حاصله مباحث توانایی دانشجو بعد از اتمام مباحث
2:30 ساعت افزايش سرعت ودقت در توليد نقشه ومديريت اجزاء وعناصر مختلف نقشه کار با دستور EDIT BLOCK IN PLACE در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید انواع بلوکها وبه کار گیری آنها در نقشه های مختلف خواهد بود
REFEDIT
Add to working set
Remove from working set
MEASUREکاربرد در نقشه های سازه ومعماری
مرور بر دستور WBLOCK
 
بكارگيري مجدد بلاك به نحوي كه درجهات مختلف مقياس هاي متفاوتي داشته باشد .Insert Block
 
       
2:30 ساعت با توجه به اهميت اندازه گذاري در نقشه هاي فاز2 مباحث به صورت تخصصي وكاملا كاربردي مرور ميشوند. مبانی اندازه گذاری در پایان مبحث دانشجو قادربه اندازه گذاری انواع اشکال هندسی وویرایش وبکارگیری انواع مدلهای اندازه گذاری خواهدبود.
اندازه گذاری سریع Quick dimension
اندازه گذاری دایره radius &Arc lengthو…
DIMENSION///ALIGN TEXT
روند كردن عدد اندازهDIMENSION///PRECISION
ویرایش اندازه گذاری dimension Style Manager
مبحث fit
     
مديريت اطلاعات نفشه به منظور كمك در تسريع وتدقيق توليد نقشه هاي پيچيده فاز2 وهمچنين شيت بندي حرفه اي نقشه هاي فاز1و2 کار با layout ها در پایان مبحث دانشجو قادربه شیت بندی مناسب وقابل کنترل واعمال مقیاسهای مد نظر کاربر بعد از پرینت خواهد بود.
فضای کاغذ وجانمایی Page Setup Manager
تغییر نام ....حذف وکپی
کاربرد vports در LAYOUT
زوایای دید متفاوت در vports
Freeze or thaw in all viewports
Freeze or thaw in current viewports
کنترل لایه ها در vports
       
2:30 ساعت تنظيم استاندارد ضخامت خطوط وتعريف مقياس print در پایان مبحث دانشجو قادر به گرفتن پرینت نقشه با استاندارد های لازم اعم از مقیاس وضخامت قلم خواهد شد.
آماده سازی نقشه برای پرینت
نحوه تعريف CTB (براي هر شيت جداگانه در یک فایل)
     
ايجاد محيط از پيش تعريف شده براي شروع ترسيم نقشه ها به صورت پيش فرض STANDARD در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید نقشه های استاندارد مد نظر گروه یا شرکت میشود
دستور STANDARD
     
تعريف انواع ميانبرهاي حرفه اي براي دستورات پرمصرف سفارشی کردن اتوکد در پایان مبحث دانشجو قادر به تولید صفحه کار متناسب با سلیقه ومخفف فرمانها ی خودش ...خواهد شد.
سفارشی کردن فرمانها Program Parameters
سفارشی کردن صفحه کار
نحوه به كار گيريLISP ها در اتوكد
       
2:30 ساعت تسهيل وسرعت و دقت در كارهاي تكرار شونده مفاهیم تکمیلی در پایان مبحث دانشجو قادر به بالا بردن دقت در فرآیند ترسیم وکنترل انواع نقشه خواهد شد.
آشنایی با فرمان RENAME
آشنایی با فرمان مولتی لاین
PEDIT
آشنایی با فرمانهای نوار ابزار LAYERII
HATCH //// USER DEFINEDتعريف هاشور جديد
HATCH //// new hatch originتعريف نقطه مبنا
Hatchsetboundaryمرزبندي هاشور
Object Snap Tracking(F11)
Breakline
Flattenتمامي ارتفع ها صفر ميشوند
آشنایی با فرمان FILTERS
DIST
LIST
قراردادن کلمه عبور بر روی نقشه
نحوه محاسبه مساحت ها در اتوکد object/Add/subtract
آشنایی با فرمان FIND
آشنایی با EXPRESS TXTE
Insert
كپي كردن خط به نحوي كه خاصيت لايه جاري را پيدا كند
کاربرد vports
كليد هاي مهم CTRL+SHIFT+C و...
آشنایی با چاپ سریع حجم زیادی از نقشه
Quick select
     
امكان كار چند كاربر برروي يك نقشه نحوه به کارگیری Xref ها دانشجو قادر به ارتباط دهي چند نقشه با هم خواهد شد.
     
كم حجم شدن نقشه نحوه استفاده اتوکد برای شروع فاز 2 معماري در پایان مبحث دانشجو قادر به پاک کردن بسیار سریع موضوعات اضافی از جمله بلوک ها و لایه ها
PURGE (پاک کردن موضوعات اضافی از جمله بلوک ها و لایه ها)
OVERKILL پاک کردن خط های پنهان
 

تماس با من

09120374475
26142134
Email: cadtutor91@gmail.com
محل برگزاری کلاسها: شعبه مرکزی آتلیه دکتر صدیق
میدان رسالت - نرسیده به چهار راه سرسبز -
روبروی نمایندگی تویوتا - پلاک 682 - طبقه پنجم - واحد 10

آمار بازدیدکنندگان سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
168
356
2899
686521
5396
13178
700826
آی‌پی شما: 3.233.232.160
امروز: ش، 23 تیر 1403 - ساعت: 15:04:51